La cooperativa

L’Afluent és una cooperativa de serveis culturals creada l’1 de gener de 2017. L’equip que la compon té una vasta trajectòria en la gestió cultural, especialment en la producció i el comissariat tècnics i artístics d’esdeveniments musicals, així com en la gestió integral de locals de música en directe.

Els socis fundadors (Miquel Cabal, Sergi Egea i Artur Estrada) van estar quinze anys al capdavant de l’Heliogàbal i segueixen ampliant la seva visió en el projecte propi de la cooperativa, la sala VOL.

Els socis col·laboradors (Marc Balfagón, Ikram Bouloum, Isamit Morales, Cristina Noguer i Sergio Picón) tenen una amplíssima experiència en el món de la producció cultural, tant en els vessants tècnic i organitzatiu, com pel que fa a la gestió i avaluació de projectes i la gestió de la comunicació i les xarxes. 

La cooperativa forma part des de la seva creació de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC). Actualment és un projecte resident a la Fàbrica de Creació – Fabra i Coats i col·labora amb diferents diferents projectes del programa Cultura Viva de l’Ajuntament de Barcelona.

L’objecte estatutari de la cooperativa són les activitats de creació, artístiques i d’espectacles, entre les quals s’engloben l’explotació d’instal·lacions, la producció i la promoció d’actuacions en directe i la provisió de serveis artístics, creatius o tècnics per a l’obtenció de productes artístics i la realització d’actuacions en directe. Amb tot això, L’Afluent vol contribuir a fomentar i difondre l’escena musical de base com a pilar imprescindible per a la vertebració d’un sistema cultural ben assentat.

Els valors fonamentals de la cooperativa són:

Assequibilitat: política de preus justos que permeti un accés universal a la cultura

Diàleg: feina constant per fomentar l’intercanvi i el debat entre generacions, estils, etc.

Consens: treball conjunt amb els artistes i altres agents implicats en les activitats a l’hora de pactar totes les condicions.

Cooperació: bona entesa i esperit solidari amb el teixit d’agents professionals que treballen en el sector cultural. 

Bones pràctiques: foment i exercici de les bones pràctiques en matèria laboral.

Perspectiva de gènere: esforç constant per assolir la paritat i fer palpable la perspectiva de gènere en tots els projectes.